Qutbiul Muballigin by Nayyar Butt Get it on Google Play

    1 - tajanab ahle e sunah - barhelwi - mustanad nahi - Albrailviyyah Ka Jaiza.pdf
    2 - tajanab ahle sunna chand hawale.pdf
    3 - tajanib 118 119 2.pdf